GKR-ELEVER.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
for Grindsted Privatskoles Elevforening

Lørdag den 17. juni kl. 17.00

Grindsted Privatskole, Trehøjevej 10, 7200 Grindsted

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Foreningens regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag*
  a) Nedlæggelse af foreningen eller hvordan kommer vi videre (Formanden)
  b) Privatskolens 8. klasse tildeles 2000 kr. for hjælp ved årsfesten
 6. Fastsættelser
  a) Næste års generalforsamling, forslag fra bestyrelsen 16. juni 2018
  b) Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret
 7. Valg af formand – Anne-Mette Schmidt (1976) er på valg
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Bestyrelsen:

Formand: Anne-Mette Schmidt på valg
Kasserer: Birgit Hvid på valg – modtager genvalg
Sekretær: Ingrid Vinding
Revisor: René Jarland
Revisorsuppleant: Vakant – se ref. fra sidste års generalforsamling
Bestyrelsesmedlem: Arthur Dahl
Bestyrelsesmedlem: Leif Hørgren Mortensen på valg – modtager genvalg

* Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være skriftligt evt. på mail fremsat over for bestyrelsen seneste 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

————————————————

ÅRSFESTEN 2017

Bliver afholdt på Grindsted Privatskole
lørdag den 17. juni fra kl. 14
Trehøjevej 10, 7200 Grindsted

Kaffe kl. 14.00
Fotografering kl. 16.00
Generalforsamling kl. 17.00
Middag kl. 18.00

Medlemsskab koster 175 kr, for dette har du adgang til vores hjemmeside, hvor du kan se fotos fra tidligere årsfester, årsskrifter,  gamle erindringer fra klassekamerater og meget mere. Kom gerne med input og gode fortællinger – men husk du skal være medlem for at kunne gøre dette.

Du kan deltage hele dagen uden at være medlem og selv sagt uden stemme ret på generalforsamlingen
(du skal være medlem for stemmeret).

Deltager du i middagen, skal tilmelding og betaling 200 kr. ske inden 1 juni 2017. Du er velkommen til at tage en ledsager med, her er prisen for middagen 250 kr, det samme gælder for ikke medlemmer.

Indbetales til:
Den Jyske Sparekasse konto nr: 9686-6580963771
På indbetalingen skal du anføre navn + årgang (meget vigtigt!).

SWIFT/BIC:JYSPDK21
IBAN DK 2296 8665 8096 3771

I kan altid kontakte os med email på  gpelever@gmail.com

———————————————————————————————-

Deltagere til Årsfesten 2017

1957 Lars Juul
1962 Rie Michaelsen
1962 Jens Zwick Hollesen
1962 Peter Wraae Poulsen
1962 Anette M. Brunsvig Sørensen
1962 Doris Nielsen
1962 Christen Storgaard
1962 Poul Langvad
1962 Per Langvad
1962 Filip Cristian Raaberg
1962 Niels Jacobsen med ledsager
1963 Artur Peder Dahl
1963 Anita Didriksen
1967 Ib Møller Nielsen, kommer kun eftermiddag
1967 Leif Mortensen
1973 Michael Bjørn Nielsen med ledsager
1974 Susanne Svejstrup med ledsager
1975 Else Venborg
1975 Birgit Hviid
1976 Anne-Mette Schmidt

 

_________________________________________________________________________

Grindsted Privatskole & Grindsted Kost -og Realskole’s elevforening og bestyrelse.

Hjemmesiden er stadig under udvikling – men der kommer løbende nyt.
HER kan du hjælpe til med indlæg fra skoletiden, fortællinger, fotos og hvad der eventuelt er sket efter skoletiden.


Medlemsskab

Et års fuldt medlemskab koster 175 kr., og dermed følger en række fordele:

 • Du bevarer tilknytning til din gamle skole og kammerater.
 • Du kan med rabat (godt 40% i forhold til ikke-medlemmer) deltage i årsfesten (altid 3. lørdag i juni), hvor gamle elever samles til fest, hygge, spisning og fremfor alt snakke med hinanden.
 • Du kan på hjemmesiden www.gkr-elever.dk læse om alt hvad der rører sig i foreningen og meget om, hvordan det går på skolen. Den udvikler sig jo hele tiden!
 • Du kan i medlemsregisteret finde frem til dine gamle skolekammerater (hvis de altså har meldt sig ind i foreningen).
 • Hjemmesiden viser også masser af fotos fra årsfester og andre gode begivenheder.
 • Og desuden planlægger vi at lave en åben blog, hvor du kan skrive om alt mellem himmel og jord, bare det har lidt med sagen at gøre: Fx. minder fra skoletiden, dit videre uddannelsesforløb, gode studietips, din eventuelle studiebolig og ideer i den forbindelse. Du kan selvfølgelig også efterlyse hjælp og råd fra de andre medlemmer.
 • Hvis du sender din email adresse til gpelever@gmail.com vil du modtage GKR-venner Info gratis, frem til næste års generalforsamling. Info udsender 1 gang om året.
 • Betaling for medlemsskab 175 kr., senest den 1. juni 2017 (dækker frem til 1.1.2018) :

Indbetales til:
Den Jyske Sparekasse konto nr: 9686-6580963771
På indbetalingen skal du anføre navn + årgang (meget vigtigt!).

SWIFT/BIC:JYSPDK21
IBAN DK 2296 8665 8096 3771

Bemærk: For at få koder til indgang på hele hjemmesiden, SKAL du have indbetalt kontingent, Når vi kan se din indbetaling oprettes du som bruger i vores system, Du modtager en mail med et link til nu kode , i feltet med den genereret kode skriver du den kode du fremtidig vil bruge. Klik efterfølgende på (nulstil kode). du kan nu logge ind på siden med din nye kode.